การจัดทำฐานข้อมูลผู้มีความสนใจสมัครงานเป็นลูกจ้างของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ในตำแหน่งที่อาจว่างลง

การจัดทำฐานข้อมูลผู้มีความสนใจสมัครงานเป็นลูกจ้างของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ในตำแหน่งที่อาจว่างลง

21 พ.ค. 2561

30 view

เอกสารประกอบ

news-20180521-142611-682014.pdf