ประกาศ การปิดปรับปรุงระบบและสถานที่รับคำร้องหนังสือเดินทางเป็นการชั่วคราว

ประกาศ การปิดปรับปรุงระบบและสถานที่รับคำร้องหนังสือเดินทางเป็นการชั่วคราว

29 มิ.ย. 2563

891 view

ตามที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ จำเป็นต้องปิดปรับปรุงระบบและสถานที่รับคำร้องหนังสือเดินทางเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน - วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ จึงขอแจ้งระงับการให้บริการรับคำร้องขอมีหนังสือเดินทางเล่มใหม่ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เป็นการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน - วันที่ 6 กรกฎาคม 2563 หากท่านมีความจำเป็นเร่งด่วนเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง สามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลข 02 9241 2542-3 ต่อ 208 และ 209 (ในเวลาทำการ) หรือ 0411 424 303 (นอกเวลาทำการ) หรือ email: thaipassport@thaiconsulatesydney.org