ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกในตำแหน่ง เสมียน และพนักงานขับรถยนต์ ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกในตำแหน่ง เสมียน และพนักงานขับรถยนต์ ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์

18 ม.ค. 2563

204 view

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ