ประกาศ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ เรื่อง การขยายเวลาในการรับสมัครพนักงาน ตำแหน่งเสมียนและพนักงานขับรถ

ประกาศ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ เรื่อง การขยายเวลาในการรับสมัครพนักงาน ตำแหน่งเสมียนและพนักงานขับรถ

3 ม.ค. 2563

289 view

ประกาศ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์
เรื่อง การขยายเวลาในการรับสมัครพนักงาน ตำแหน่งเสมียนและพนักงานขับรถ โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ