เที่ยวบินพิเศษฯ จันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563

เที่ยวบินพิเศษฯ จันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563

13 ต.ค. 2563

864 view
***ประกาศ***
สายการบินไทยจะเปิดให้บริการเที่ยวบินพาณิชย์ พิเศษ TG476 เส้นทางนครซิดนีย์-กรุงเทพฯ ในวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 โดยมีกำหนดเดินทางออกจากนครซิดนีย์เวลา 10:00 น. (ไม่ใช่ 11.00 น.) และถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเวลา 15.25 น.ในวันเดียวกัน
1. บุคคลสัญชาติไทยที่มีหนังสือเดินทางไทยที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยด้วยเที่ยวบินดังกล่าวสามารถสำรองบัตรโดยสารได้โดยตรงกับสำนักงานการบินไทยนครซิดนีย์โดยไม่ต้องลงทะเบียนจองที่นั่งกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์ราหรือสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์
2. ราคาบัตรโดยสาร (เที่ยวเดียว/1 ที่นั่ง) / น้ำหนักกระเป๋า
2.1 ชั้นประหยัด ราคา 1,030 ดอลลาร์ออสเตรเลีย / เด็กอายุไม่เกิน 23 เดือน ราคา 187 ดอลลาร์ออสเตรเลีย /น้ำหนักกระเป๋า - เช็คอินไม่เกิน 30 กิโลกรัม และ ถือติดตัวขึ้นเครื่องบินได้ 7 กิโลกรัม
2.2 ชั้นธุรกิจ ราคา 3,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย / เด็กอายุไม่เกิน 23 เดือน ราคา 581 ดอลลาร์ออสเตรเลีย/ น้ำหนักกระเป๋า - เช็คอินไม่เกิน 40 กิโลกรัม และ ถือติดตัวขึ้นเครื่องบินได้ 7 กิโลกรัม หากเกิน ท่านสามารถซื้อน้ำหนักกระเป๋าเพิ่ม โดยดูรายละเอียดได้ที่ thaiairways.com หรือถามที่เคาน์เตอร์เช็คอินที่สนามบินซิดนีย์
3. ขั้นตอนการสำรองบัตรโดยสาร
3.1 กรอกแบบฟอร์มการสำรองบัตรโดยสารได้ที่ https://forms.gle/EG2RMNqRNp5eVDHx9
3.2 วิธีการชำระค่าบัตรโดยสาร ท่านสามารถชำระค่าบัตรโดยสารได้โดย
3.2.1 การโอนเงินไปที่
Bank Name (ธนาคาร) : Citibank
Account Name (ชื่อบัญชี) : Thai Airways International Pty., Ltd. BSB Number (หมายเลข BSB) : 242-000
Account Number (หมายเลขบัญชี) : 233513008
ในขั้นตอนการโอนเงิน ขอให้ท่านระบุนามสกุลของท่านในหลักฐานการโอนเงิน และหลังจากโอนเงินแล้ว กรุณาส่งสลิปโอนเงินและสำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมระบุชื่อและนามสกุลของผู้โดยสาร ส่งทางอีเมล์ไปที่ info@thaiairways.com.au
3.2.2 การชำระด้วยบัตรเครดิต แจ้งทางโทรศัพท์ที่หมายเลข 02 9844 0979
4. เมื่อท่านได้รับบัตรโดยสารจากการบินไทยแล้ว ขอให้ผู้โดยสารทุกท่านติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อขอหนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทย ล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันก่อนการเดินทาง ได้ที่ bit.ly/coethai ไม่มีข้อยกเว้น
5. รายละเอียดและเงื่อนไขการเดินทางกลับประเทศไทย
5.1 คุณสมบัติผู้เดินทางด้วยเที่ยวบิน TG476
- เป็นบุคคลสัญชาติไทย และมีหนังสือเดินทางไทยที่ยังไม่หมดอายุ
- หากเป็นคนไทยถือสัญชาติออสเตรเลีย หรือเป็นผู้มีถิ่นพำนักถาวร (PR) ด้วย ต้องได้รับอนุญาตเดินทางออกนอกประเทศจาก Australian Border Force ก่อนทำการสำรองบัตรโดยสาร
- ต้องมีหนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทย ออกโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา หรือสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์
- ต้องมีใบรับรองแพทย์ Fit-to-Fly หรือ Fit-to-Travel Health Certificate ที่แพทย์ได้ออกให้ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง
- ต้องยินยอมกักตัวเพื่อควบคุมโรคเป็นเวลา 14 วัน เมื่อเดินทางถึงประเทศไทยในสถานที่ที่รัฐบาลกำหนด โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
- หากท่านประสงค์จะพักในโรงแรมกักตัวที่เป็น Alternative State Quarantine ท่านสามารถจองได้ที่ http://hsscovid.com/ โดยท่านต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเองตลอดระยะเวลา 14 วัน
5.2 จำนวนผู้โดยสาร
- เที่ยวบินนี้สามารถรองรับผู้โดยสารบุคคลสัญชาติไทยได้ 100 ที่นั่ง
5.3 การคืนเงินค่าบัตรโดยสาร
- เป็นไปตามเงื่อนไขและนโยบายของสายการบินไทย ซึ่งใช้เดินทางได้เฉพาะเส้นทาง วัน เวลา และหมายเลขเที่ยวบินที่กำหนดไว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได้ (ในส่วนนี้ท่านต้องเจรจากับสายการบินโดยตรงเอง)
5.4 เงื่อนไขการเดินทาง
- หากท่านยกเลิกการเดินทาง หรือไม่สามารถเดินทางได้ด้วยเหตุใดๆ สถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายหรือเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น
5.5 ผู้ที่อยู่ในรัฐวิกตอเรีย
- หากจะเดินทางเข้ารัฐนิวเซาท์เวลส์ จะต้องได้รับอนุญาตจากทางการรัฐ NSW โดยดำเนินการขออนุญาต ได้ที่ลิ้งค์ https://www.service.nsw.gov.au/.../apply-covid-19-nsw... โดยการพิจารณาขึ้นอยู่กับทางการรัฐ NSW เท่านั้น
- หากท่านมีกำหนดพักอยู่ในนครซิดนีย์ตั้งแต่ 8–48 ชั่วโมง ทางการ NSW จะนำท่านเข้าพักในโรงแรมกักตัว ท่านไม่สามารถออกจากที่พักในระหว่างที่รอขึ้นเครื่องได้ และเจ้าหน้าที่จะพาท่านไปยังสนามบินในวันเดินทาง
*ขอให้ติดตามมาตรการของรัฐ NSW อย่างใกล้ชิด เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา
5.6 ท่านที่พำนักในรัฐอื่น ๆ เช่น วิกตอเรีย ควีนส์แลนด์ และเวสเทิร์นออสเตรเลีย หากมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องเดินทางกลับประเทศไทย ขอแนะนำให้ท่านเดินทางกลับด้วยเที่ยวบินที่ออกจากนครซิดนีย์ เนื่องจากขณะนี้ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะมีเที่ยวบินกลับประเทศไทยจากรัฐอื่น ๆ อีกหรือไม่
5.7 จะมีเที่ยวบินพิเศษกลับไทยครั้งต่อไปอีกเมื่อใดภายหลังจากวันที่ 26 ตุลาคม 2563
- ไม่สามารถยืนยันได้ในชั้นนี้ เนื่องจากขณะนี้ยังคงเป็นช่วงเวลาไม่ปกติ โดยไทยและออสเตรเลียยังคงมีข้อจำกัดของการเดินทางระหว่างประเทศ หลักเกณฑ์และระเบียบการเข้าเมือง ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ตลอดจนความพร้อมของสายการบิน ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ฯ จะแจ้งข้อมูลให้ทราบต่อไป (หากมี)
5.8 ชาวต่างประเทศ กรุณาดูเงื่อนไขที่เว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา หรือสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ (For non-Thai nationals, please refer to Application for COE at www.canberra.thaiembassy.org)

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

ข่าวใกล้เคียง

ข่าวใกล้เคียง